PLASTOVÉ OKNÁ
Iný štandard výstavby vyžaduje iný prístup k návrhu

Presklanné steny


Moderné konštrukcie presklených stien, kvalitné okná a vstupné dvere sú v súčasnosti viac, ako len stavebné konštrukcie, ktoré sprostredkujú denné osvetlenie, zdraviu prospešné preslnenie interiérov, vetranie a kontakt s okolím. Nemenej dôležitý je správny výber materiálu pre každú presklennú stenu podľa ich plochy.

 


Technické parametre :
 

Maximálna hmotnosť krídla : 250 kg Maximálna plocha krídla  :  6,5 m²
Maximálna výška dverí : farba  2,5 m Maximálna šírka dverí : 3m
Maximálna výška dverí : biela 2,7 m  


 

Miesto osadenia okien - novostavby a rekonštrukcie

Naše okná sú vhodne pre rodinné domy , školy a administratívne budovy , panelové domy.

 

   

 

 


Individuálne poradenstvo v kancelárií alebo na stavbe aj v sobotu.
Termín vhodný pre Vás si dohodnite vopred s naším technikom .


Galéria