PLASTOVÉ OKNÁ
Iný štandard výstavby vyžaduje iný prístup k návrhu

Doplnková výbava dverí


Elektronický uzamykací systém SE – flexibilné uzamykacie zariadenie pre všetky prípady

Modulárny stavebnicový konštrukčný systém ponúka najvyššiu flexibilitu a pozostáva z kompletných sád
s užívateľsky prístupným spracovaním. Kompletný systém sa môže vyhotoviť v dielni a skontrolovať ako
konštrukčný celok. Pomocou viacnásobného uzamykania GU-SECURY Automatic sú dvere stále automaticky
uzamknuté. Komfortný prístup je zaistený prostredníctvom rozpoznávania prsta alebo individuálnym
prístupovým kódom. Sada so skenerom prsta je certifikovaná od VdS v Kolíne nad Rýnom
ako uzamykací systém triedy A a B.

 

 

UZAMYKACIE SYSÉMY

Mechanické uzamykacie systémy

Uzamykacie systémy od BKS ponúkajú individuálne a na mieru šité riešenia a zhotovujú
sa na základe vysoko kvalitatívnych štandardov. Ak sa má v rodinnom dome integrovať
vysokohodnotná mechanická zabezpečovacia technika s registrovaným uzamykaním

alebo viacbytový dom, príp. firemný areál vybaviť uzamykacím zariadením, cylindrické vložky
BKS sú správnym výberom, nielen pokiaľ ide o bezpečnosť. Najmodernejšie uzamykacie
systémy s rozdielnymi vybaveniami a funkcionalitami, ako aj početné patenty a certifikáty
svedčia o inovačnej sile produktov BKS.
Všetky systémy sú sériovo chránené ochranou proti bumpingu a v prípade potreby je ich
možné vybaviť certifikovanými prvkami ochrany proti odvŕtaniu a vytrhnutiu. Otvárajú týmto
flexibilné možnosti prevedenia aj pre ďalšie rozširovanie.
Preskúšané podľa normy EN 1303 a DIN 18252


Elektronický uzamykací systém SE

V kombinácii s mechanickými a mechatronickými uzamykacími zariadeniami sa dajú
elektronické zatváracie systémy veľmi hospodárne prevádzkovať. Ponúkajú komfort a
flexibilitu sieťovej kontroly prístupu bez toho, aby museli byť dvere prepojené káblami.
Elektronický uzamykací systém SE ponúka komfortné riešenia s ohľadom na flexibilitu,
prispôsobenia zmenených vstupných oprávnení, ako aj bezpečnosti, napr. pomocou
bezpečného zakódovania a jednoduchého zablokovania stratených kľúčov. Modulárnym
bezpečnostným systémom môže byť splnená každá vstupná požiadavka v každej situácii
objektu – v prípade želania aj v kombinácii s mechanickými zatváracími zariadeniami.
Pritom sú v popredí jednoduchosť a jasná obslužná logika len s jedným médiom.
Nové alebo zmenené prístupové oprávnenia môžu byť vždy flexibilne prispôsobené počas
bežnejprevádzky. Certifikovaná najvyššia bezpečnosť.

 

späť
 


Montujeme
už bez tepelných mostov.

 

 

Vypracujeme projekt osadenia okien
a dverí aj pre Váš dom
BEZPLATNE.