Roka produkty

Už žiadne tepelné mosty


Na začiatku je teda starší rodinný dom s vysokou spotrebou energie na prevádzku, z ktorého chcete urobiť nízkoenergetickú budovu. Až po dôkladnej analýze, ktorá by mala ukázať všetky kritické body – tepelné mosty na objekte – môžete pristúpiť k samotnej renovácii. Tepelné mosty v prvom rade ovplyvňujú tepelné straty budovy, teda potrebu tepla na vykurovanie, a tým aj náklady na vykurovanie. Pôsobením teplotných a vlhkostných podmienok, najmä vo vnútri budov, spôsobujú tepelné mosty takisto vznik hygienických problémov, ktoré sa prejavujú kondenzáciou vodnej pary na vnútornom povrchu stavebných konštrukcií. Často to môže končiť aj rastom plesní.

Tepelné mosty teda ovplyvňujú aj hygienické podmienky v obytnom prostredí. Pretože riziko vzniku plesní vždy súvisí s relatívnou vlhkosťou v bezprostrednej blízkosti povrchu stavebnej konštrukcie, plesne väčšinou vznikajú aj v miestach, kde vplyvom nesprávneho riešenia dochádza k zatekaniu zrážkovej vody alebo k stekaniu skondenzovanej vodnej pary. Tepelnoizolačné vlastnosti stavebnej konštrukcie v mieste tepelného mosta musia zabezpečiť na vnútornom povrchu vyššiu teplotu, než je kritická teplota rizika vzniku plesní. Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť redukovanie tepelných mostov, je zateplenie konštrukcie, napríklad kontaktnými zatepľovacími systémami. Na našich stránkach nájdete ucelený systém z nemecka , ktorý eliminuje vznik stavebných mostov.

 

Kompletný katalóg ROKA na stiahnutie TU

Passivhauszertifikat_ROKA-COMPACT  na stiahnutie TU

Passivhauszertifikat_ROKA-COMPACT-SHADOW na stiahnutie TU

Prospekt v češtine - podparapetný a prahový profil na stiahnutie TU

Prospekt v češtine - ROKA-SHADOW na stiahnutie TU

 

Thermo FBA RG
Správne osadené parapetné a prahové konštrukcie už podľa najnovších poznatkov....
...čítaj viac
Thermo FBA-Shadow
Správne osadené parapetné a prahové konštrukcie už podľa najnovších poznatkov....
...čítaj viac
COMPACT - UNI
...
...čítaj viac
ROKA COMPACT
Od svojho založenia v ROKU 1962 spoločnosť Beck + Heun GmbH Stála popredným inovátorom v oblasti roletových kastlíkov SYSTÉMOV ochrany proti slnku....
...čítaj viac
ROKA AIRFOX-Novinka 2014
Neustály prísun čerstvého vzduchu so zatvorenými oknami a zníženie hluku zvonku ...
...čítaj viac

Video