> Podpora > Žiadosť o nezáväzné zameranie
Podpora
dopytové formuláre

Žiadosť o nezáväzné zameranie


Chcem požiadať o nezáväzné zameranie okien, dverí, atď.


plastové okná a dvere
drevené okná a dvere
hliníkové okná a dvere
Interiérové dvere
vstupné dvere
strešné okná
sprchy
striešky
zábradlie
V zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosťou OKENNÉ CENTRUM spol. s r.o.,Južná Trieda 78, 040 01 Košice SLOVAKIA. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely Okenného centra. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Mám právo na opravu nesprávnych, neúplných, neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona.