DOPLNKY
Pre staviteľov , stavebné spoločnosti a architektov.

Fasáda Equity


Systém ľahkej fasády s tepelnou izolácou. Rovnako ako na stĺpe tak aj na priečniku viditeľná vnútorná časť predstavuje len 18 mm čím sa dosiahne s pohľadu estetiky minimalistický štýl.

A z pohľadu funkčnosti  sa uľahčí celkový vstup svetla do budovy. 

Montáž systému sa uskutočňuje zarovnaním profilov čo poskytuje estetickú jednotnosť vnútri fasády. 
Zasklievanie sa uskutočňuje upevňovaním skla pomocou hliníkovej tlakovej krycej lišty, vertikálne aj horizontálne, spôsobom, že viditeľná vonkajšia časť je 52 mm a vnútorná len hore uvedených 18 mm.
 
 
Technické údaje:
 
 

Zasklenie                                  Odporúčaná vonkajšia sklená tabuľa je tvrdené sklo alebo sklo so slnečnou reguláciou.Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 40mm 
Súčiniteľ prestupu tepla       Ucw od 0,6 (W/m²K)  Konzultovať rozmery a sklo 

Možnosti otvárania                 Von-výklopné skryté

MAX./MIN.ROZMERY               Otváranie von-výklopné
                                       Šírka(L)= 2.200 mm. Výška(H)= 2.200 mm.

MAX. HMOTNOSŤ           Otváravé 140 Kg. Fixné 400 Kg.

 

 


Montujeme
už bez tepelných mostov.

 

 

Vypracujeme projekt osadenia okien
a dverí aj pre Váš dom
BEZPLATNE.