Zľava dňa
> zábradlia,presklenné striešky

Okrem hlavnej činnosti venujeme sa aj doplnkovým produktom, medzi ktoré patria presklevanie  výmena zábradli, osadenie samonosných presklenných striešok.