Zľava dňa

Montáž

Systém ONE, nízkoenergetické/pasívne stavby


Systém ONE je vhodný na montáž okien podľa aktuálne platných slovenských a európskych noriem. Skladá sa z jednej multifunkčnej pásky, ktorá zabezpečuje všetky funkčné princípy tesnosti rovín. Sú nimi parotesnosť z interiérovej strany, pružná tepelná a zvuková izolácia a paropriepustnosť z exteriérovej strany. Tento systém je vhodný na bežnú montáž okien v rovnom ostení ako aj pri predsadenej montáži. Mimoriadne je však vhodný pre pasívne a nízkoenergetické stavby, hlavne kvôli svojej 100% parotesnosti a vynikajúcim  vlastnostiam. Pri montáži vstupných dverí, balkonových a terasových dverí je nutné ošetriť pripojovaciu škáru pri prahu produktmi odolnými stojatej vode.

 

 

Predsadená montáž okna

Predsadená montáž okna znamená vysunutie okna pri montáži do roviny tepelnej izolácie stavby. Takáto montáž pomôže eliminovať tepelné mosty a posúva izotermu rosného bodu mimo plochu okna, čím zabráni tvorbe nežiaduceho kondenzátu v zimných mesiacoch. Ďalšou veľkou výhodou takto namontovaných okien je úspora energií na vykurovanie alebo chladenie budov. Tento systém montáže okna je mimoriadne vhodný pre stavby postavené v pasívnom alebo nízkoenergetickom štandarde.